Ajatelg - EVUL

Teguri 37B

Eesti, Tartu 50107

+372 5045962

Ajatelg

2016

August

Juuli

Juuni

EVUL võeti FinanceEstonia liikmeks.

  20.06

16.06  

EVULi ja IRi ühisseminar Eesti Maksumaksjate Liidule:

2015. ja 2016. aastal maksejõuetuse tõttu tegevuse lõpetanud ettevõtete analüüs.

Põhjused / seosed / tagajärjed

EVULi ja IRi ühisseminar Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale:

2015. ja 2016. aastal maksejõuetuse tõttu tegevuse lõpetanud ettevõtete analüüs.

Põhjused / seosed / tagajärjed

  08.06

Mai

31.05  

Marie Rosina esinemine Riigihangete Treffil 2016

Kohtumine Finance Estoniaga

  26.05

17.05  

Marie Rosina esinemine e-Residentsuse konverentsil

Kohtumine Notarite Kojaga

  16.05

13.05  

Kohtumine MTÜ EESTI LOGISTIKA JA EKSPEDEERIMISE ASSOTSIATSIOONiga

Kohtumine Juristide Liiduga

  04.05

03.05  

Kohtumine Maksumaksjate Liiduga

Aprill

 Kohtumine Väike-ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooniga

   24.04

 21.04  

Kohtumine Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga

Kohtumine Eesti Advokatuuriga

Kohtumine Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga

Kohtumine Eesti Tööandjate Keskliiduga

 Kohtumine ICC Rahvusvahelise Kaubanduskojaga – ICC Eesti

   20.04

18.04  

Kohtumine Riigiprokuratuuriga

Kohtumine Keskkriminaalpolitsei juhi Krista Aasaga

EVUL Eesti ehitusmessil – Eesti Ehitab 2016

   06.04

Märts

  22.03

Turu-uuringud EVULi kodulehel

EVUL avalikustas kodulehel kaks REGISTRIT – juhatuse liikmete must nimekiri ja rahvusvaheline võlaregister

  18.03

EVULi pressikonverents Rahvusraamatukogus (Tallinn)

  7.03

  4.03

Kohtumine Keskkriminaalpolitsei Majanduskuritegevuse büroo juhi Janek Maasikaga

EVULi VIDEOSÕNUMI avalikustamine

  01.03

Veebruar

Veebruar  

Veebruar

 • Registrid – juhatuse liikmete must nimekiri ja pankrotitabeli ettevalmistused
 • Aktiivsema turundustööga alustamine
 • EVULi projektimüük, uute müügiinimeste otsingud
 • Pankrotitabel
 • Artiklite kirjutamine (E&G pankroti teema jpt)
 • Eelarve prognoos, tegevusplaani täpsustamised

Jaanuar

Jaanuar

 • Uus koduleht, logod, tunnistused, flaier jm
 • Turundusplaan (sh EVULi reklaam-bännerid lehtedes)
 • Meediakajastus (RSS vood) + Facebook – igapäevaselt!
 • Videosõnum – ettevalmistustööd
 • Uudiskiri – ideed, põhja ettevalmistus
 • Kliendihaldusprojekt – liikmete kaardistamine, IRi müügitiimi koolitamine EVULi teemadel

  Jaanuar

2015

November-Detsember  

November – Detsember

 • 6.11 Kohtumine Justiitsministeeriumis Urmas Reinsaluga
 • Tegevuskava kokkupanek vastavalt põhikirja eesmärkidele
 • Põhisuundade väljatöötamine (sh projekt „Koos taastame ärisuhted“)
 • Koostööpartnerite kaardistamine
 • Kuvandiloome, koduleht, sisukirjeldused
 • Õigusteenuste (advokatuurid) vahendamise ettevalmistused
 • Koolituspartnerite otsimine/koostöö alustamine (ADDENDA, Preismann koolitus, EMI-EWT Ida-Lääne Koolitus)

 EVULi loomine

  September

Top