Eesti Võlausaldajate Liit vahendab partnerite koolitusi, mis riimuvad liidu tegevusega ja lähemate ning kaugemate eesmärkidega. Liidu liikmetele laienevad meie koolituspartnerite soodustused. Koolitustele registreerumine käib koolitajate kodulehtede kaudu (vt link iga koolituse lõpus). Soodustuse saamiseks peavad EVULi liikmed edastama koolitajatele oma andmed ja liikmelisuse numbri.

 

  • 01. juuni 2017: KREDIIDIANDMISE REGULATSIOON JA NÕUDED:

    Käsitleda tarbijakrediidilepingute regulatsiooni, krediidiandmisele seatavaid nõudeid, mh vastutustundlikku laenamist, krediidivõimelisuse hindamist, nõudeid töötajatele ja juhtidele, nõudeid tagatise hindamisele jpm.

 

Vaata kõiki koolitusi