Eesti Võlausaldajate Liit vahendab partnerite koolitusi, mis riimuvad liidu tegevusega ja lähemate ning kaugemate eesmärkidega. Liidu liikmetele laienevad meie koolituspartnerite soodustused. Koolitustele registreerumine käib koolitajate kodulehtede kaudu (vt link iga koolituse lõpus). Soodustuse saamiseks peavad EVULi liikmed edastama koolitajatele oma andmed ja liikmelisuse numbri.

 

  • 01. December 2016: Koolitus juhile - arenguvestluste tulemuslik läbiviimine:

    Arenguvestlus kui juhi tööriist - nii töötaja, iseenda kui ka ettevõtte arenguks! Kombineerides erinevaid koolitusmetoodikaid, viiakse kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse.

  • 05. December 2016: Efektiivne ajajuhtimine:

    Uute oskuste, uute käitumismustrite loomine, mida saab igapäevases elus kasutama hakata, on enesearengu seisukohalt päris keeruline. Seetõttu kasutatakse õppetöös spetsiaalseid harjutusi, kus osavõtjatel on võimalik töötada turvalises ja usaldusväärses õpikeskkonnas. Koolituse läbiviimisel toetutakse pikaajalisele koolituse kogemusele ja kaasaegsele arusaamisele, kuidas inimene ennast juhib. Kuidas teha endas ja oma tegemistes sügavamaid muutusi ning suuta olemasoleva ajaga vajalik ära teha.

  • 01. June 2017: KREDIIDIANDMISE REGULATSIOON JA NÕUDED:

    Käsitleda tarbijakrediidilepingute regulatsiooni, krediidiandmisele seatavaid nõudeid, mh vastutustundlikku laenamist, krediidivõimelisuse hindamist, nõudeid töötajatele ja juhtidele, nõudeid tagatise hindamisele jpm.

Vaata kõiki koolitusi