English

Eesti Võlausaldajate Liit

Estonian Creditors

Association

Tunnistus

Turvaline partner

LIIKME NR 2778

MIVAR-VIVA AS

Usaldusväärne
0.15

on alates 25.06.2015

Eesti Võlausaldajate Liidu liige

Tunnistus kehtib kuni 25.06.2019

Marie Rosin

MTÜ Eesti Võlausaldajate Liidu juhatuse liige

This Certificate has been given to the Member of the Estonian Creditors Association