English

Eesti Võlausaldajate Liit

Estonian Creditors

Association

Tunnistus

Turvaline partner

LIIKME NR 797

MARREK PUIT OÜ

Usaldusväärne
0.15

on alates 3.04.2017

Eesti Võlausaldajate Liidu liige

Tunnistus kehtib kuni 3.04.2020

Marie Rosin

MTÜ Eesti Võlausaldajate Liidu juhatuse liige

This Certificate has been given to the Member of the Estonian Creditors Association