English

Eesti Võlausaldajate Liit

Estonian Creditors

Association

Tunnistus

Turvaline partner

LIIKME NR 1245

TORM METALL OÜ

Usaldusväärne
0.15

on alates 22.06.2017

Eesti Võlausaldajate Liidu liige

Tunnistus kehtib kuni 22.06.2019

Marie Rosin

MTÜ Eesti Võlausaldajate Liidu juhatuse liige

This Certificate has been given to the Member of the Estonian Creditors Association