English

Eesti Võlausaldajate Liit

Estonian Creditors

Association

Tunnistus

Turvaline partner

LIIKME NR 1555

SOO AUTOGRUPP OÜ

Usaldusväärne
0.15

on alates 24.07.2017

Eesti Võlausaldajate Liidu liige

Tunnistus kehtib kuni 24.07.2019

Marie Rosin

MTÜ Eesti Võlausaldajate Liidu juhatuse liige

This Certificate has been given to the Member of the Estonian Creditors Association