English

Eesti Võlausaldajate Liit

Estonian Creditors

Association

Tunnistus

Turvaline partner

LIIKME NR 3051

ELUVÄGI OÜ

Usaldusväärne
0.15

on alates 13.09.2018

Eesti Võlausaldajate Liidu liige

Tunnistus kehtib kuni 13.09.2019

Marie Rosin

MTÜ Eesti Võlausaldajate Liidu juhatuse liige

This Certificate has been given to the Member of the Estonian Creditors Association