English

Eesti Võlausaldajate Liit

Estonian Creditors

Association

Tunnistus

Turvaline partner

LIIKME NR 2569

KODUHALJASTUS OÜ

Usaldusväärne
0.15

on alates 20.03.2018

Eesti Võlausaldajate Liidu liige

Tunnistus kehtib kuni 20.03.2020

Marie Rosin

MTÜ Eesti Võlausaldajate Liidu juhatuse liige

This Certificate has been given to the Member of the Estonian Creditors Association